Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı‘nın amacı, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak, kültürel altyapıların, kültürel üretimlerin ve sanatsal yaratıcılığın sürdürülebilirliği, gençliğe ve geniş kitlelere yeni açılımlar ile kültürel altyapıların sunulması, yerel ve uluslararası farklı kültürler arasında iletişim, işbirliği ve diyalog oluşturmak, dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları Türkiye ve İstanbul’daki sanatseverlere sunmak ve İstanbul’u dünya kültür sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak, geleneksel sanat ve kültürel mirasın korunması, farklı disiplinlerde sanatsal üretiminin sağlanması ve kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Sanat eğitimi, üretimi, sergilenmesi, müzayede düzenlenmesi, gelecek teknolojiler ve sonucu doğrultusunda oluşabilecek yeni sanat akımları gerçekleştirmek ve gerekirse bu alanda teknolojik ve antropolojik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmayı hedeflerken sanat ve sanatçılara her türlü desteği vermek, bu doğrultuda kültürel bir ağ oluşturmak, kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.